Nhận chở hàng hoá tại huyện Tân Yên, Bắc Giang - 02/07/2019

Gian hàng autopost
Phố Đêm
autopost@w3d.vn
http://www.kvn.vn
Share Link với bạn bè button Facebook button Facebook button Facebook
- Điện thoại: 0974718548

Huynh + e trai, bằng C , qua đào tạo lái xe group, tại ciputra , Nguyễn hoàng tôn. Nhận chở hàng hoá , xếp và xuống hàng hoá.

Chữ kí của thành viên

 

 

 

Facebook like