Khách sạn nhà nghỉ tại Việt Yên, Bắc Giang - 05/09/2016

Gian hàng autopost
Mã Cẩm Tú
autopost@w3d.vn
http://www.kvn.vn
Share Link với bạn bè button Facebook button Facebook button Facebook

Khách sạn Quỳnh An
Địa chỉ : 6B Đình Trám, Khu công nghiệp Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3576532

Nhà nghỉ Thanh Tùng
Địa chỉ : 567 Thân Nhân Trung, Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang
Điện thoại : 0945 745034

 

Nhà nghỉ Dũng Hà
Địa chỉ : 505 Thân Nhân Trung, Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang
Điện thoại : 0982 418405

Nhà nghỉ Huy Hòa
Địa chỉ : Thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3857766

Chữ kí của thành viên

 

 

 

Facebook like