Khách sạn nhà nghỉ tại Lục Ngạn, Bắc Giang - 05/09/2016

Gian hàng autopost
Lâm Minh Thừa
autopost@w3d.vn
http://www.kvn.vn
Share Link với bạn bè button Facebook button Facebook button Facebook

Khách sạn Sài Gòn
Địa chỉ : Quốc lộ 31, Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang
Điện thoại : 0987 168700

Khách sạn Quang Huy
Địa chỉ : Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3883344

 

Nhà nghỉ Anh Đào
Địa chỉ : Quốc lộ 31, Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Bắc Giang
Điện thoại : 240 3695959

Nhà nghỉ Việt Trung
Địa chỉ : Bờ Hồ, Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3882252

Nhà nghỉ Hoa Sen
Địa chỉ : 34 Trần Phú, Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3883472

Nhà nghỉ Ngọc Sơn
Địa chỉ : Trần Phú, Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3883387

Nhà nghỉ Xuân Hương
Địa chỉ : 433 Quốc lộ 31, Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3882663

Nhà nghỉ Hồng Đậu
Địa chỉ : Quốc lộ 31, Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3882107

Nhà nghỉ Phong Lan
Địa chỉ : Quốc lộ 31, Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang
Điện thoại : 0977 626488

Nhà nghỉ Phương Hoa
Địa chỉ : Quốc lộ 31, Trù Hựu, Lục Ngạn, Bắc Giang
Điện thoại : 0915 101262

Chữ kí của thành viên

 

 

 

Facebook like