Khách sạn nhà nghỉ tại Hiệp Hòa, Bắc Giang - 05/09/2016

Gian hàng autopost
Nguyễn Hữu Nghĩa
autopost@w3d.vn
http://www.kvn.vn
Share Link với bạn bè button Facebook button Facebook button Facebook

Khách sạn Thiên Lý
Địa chỉ : Quốc lộ 37, Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang
Điện thoại : 0164 4824927

Nhà nghỉ Hòa Sữa
Địa chỉ : Quốc lộ 37, Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang
Điện thoại : 0977 036272

 

Nhà nghỉ Phương Chi 1
Địa chỉ : Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3873004

Nhà nghỉ Phương Chi 2
Địa chỉ : Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3872596

Nhà nghỉ Thống Nhất
Địa chỉ : Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3863150

Chữ kí của thành viên

 

 

 

Facebook like